Jak stworzyć strategię marki?

26 marca 2021

Jak stworzyć strategię marki?

Trudno wyobrazić sobie odnoszący sukcesy biznes bez strategii marki. Niezależnie od tego, ile lat prowadzisz firmę, na pewno pamiętasz czas poświęcony na określenie najważniejszych parametrów, wskaźników i wybór optymalnych taktyk pozyskiwania klientów. Wśród prowadzących własną działalność niewielu wie jednak, że do tego “przepisu na firmę” należy regularnie wracać i aktualizować go, dostosowując zapisy strategii  do zmiennych realiów rynkowych.

Po co mi właściwie ta strategia?

W największym skrócie, strategia marketingowa ma doprowadzić Ciebie do celu, jakim jest najczęściej wypromowanie produktu bądź usługi i osiągnięcie przewagi nad konkurencją, a co za tym idzie, wzrost sprzedaży i zyskowności. Żeby stworzyć odpowiednią strategię marketingową, należy koniecznie przeanalizować sytuację firmy, jej potrzeby i otoczenie rynkowe. 

Sprawdź również: Trendy na rynku pracy w 2021 roku

Na początku powinieneś:

  1. sformułować misję i cele firmy, 
  2. wyodrębnić grupę docelową, 
  3. zbadać otoczenie konkurencyjne,
  4. możliwie najprecyzyjniej określić popyt, czyli liczbę nabywców gotowych zaakceptować proponowane przez Ciebie ceny,
  5. nakreślić taktyki działania, 
  6. wybrać kanały dystrybucji, 
  7. zaplanować działania promocyjne, ustalając jednocześnie wskaźniki pomiaru ich efektywności, 
  8. opisać potrzebne zasoby, kompetencje pracowników i inne czynniki konieczne do osiągnięcia celu.

Ucz się od tych, którzy odnieśli sukces

Masz już wszystkie odpowiedzi? Dopiero teraz zaczyna się prawdziwa zabawa. 

– Żeby stworzyć skuteczną strategię marki, oprócz otwartego umysłu, potrzebne jest naprawdę sporo czasu na zapoznawanie się z dobrymi praktykami, realizacjami strategii zbliżonych do naszej oraz analizowanie danych rynkowych. Wskazany – choć nie konieczny – jest też współudział osób znających segment, w którym planujemy działać lub przynajmniej doświadczonych w prowadzeniu biznesu podobnej skali, co nasz  – radzi Anna Ledwoń-Blacha, creative owner w More Bananas. 

Zobacz też: Jak wybrać model biznesowy?

Tworzenie strategii warto rozdzielić na kilka etapów, oddalonych od siebie w czasie na tyle, żeby każdy z twórców zdołał nabrać dystansu do tematu. To niezbędne, bo pozwala zyskać szerszy ogląd na to, co robisz. 

Strategia pioniera czy surfera?

Wykładowcy akademiccy z pewnością zarzuciliby Ci nadmierne upraszczanie, wskazując na takie czynniki jak czas, udział firmy w rynku i oddziaływanie na nabywców oraz wiele innych. Na potrzeby tego tekstu uznajmy jednak, że masz już to, co najważniejsze i na tym etapie powinieneś ustalić, czy wybierając metodykę działania, decydujesz się na:

– specjalizację, czyli koncentrację na jednym segmencie rynku,
dywersyfikację, czyli działaniach w kilku segmentach,
– operowanie w niszy, czyli skupienie się na węższych segmentach rynku,
– strategię pioniera (w myśl zasady “stwórz kategorię, a będziesz w niej liderem”),
– “surfowanie” – krótkoterminowe strategie, realizowane na falach mód i trendów, coraz popularniejsze wśród założycieli start-upów i nierzadko ewoluujące w któryś z powyższych modeli. 

Strategie produktowe

Wybór dokonany? Czas na strategie produktowe. Są wśród nich takie modele jak: 

– limitowanego asortymentu (zakładający oferowanie produktów dla konkretnego  segmentu rynku),
pełnego asortymentu (proponowanie odbiorcom możliwie najszerszego wyboru  produktów i usług),
– rozszerzania portfolio,
– oczyszczenia linii  produktowej (czyli usunięcia produktów o malejącym albo zerowym popycie). 

Produktem wyjściowym wszystkich strategicznych rozważań powinien być plan marketingowy ze szczegółowym harmonogramem oraz budżet marketingowy, uwzględniający działania marketingowe.

Szukasz nowoczesnego i komfortowego miejsca do pracy? Kliknij tutaj i sprawdź biura Solutions.Rent. 

Poprzedni artykuł

Jak wybrać model biznesowy?

19 marca 2021

Jak wybrać model biznesowy?

Jak wybrać model biznesowy, który pozwoli optymalnie wykorzystywać i pomnażać zasoby, a także organizować działalność firmy tak, aby rosła w siłę, a pracownikom żyło się lepiej? Klasycy zarządzania i marketingu polecają skupić się na tym, co pozwala zbudować unikatowość marki,  zdeklasować (lub przynajmniej przyćmić) ofertę konkurencji i zapewnić dochodowość. Proste? Tylko pozornie. 

Następny artykuł

Turkusowa organizacja. To, co powinieneś wiedzieć

2 kwietnia 2021

Turkusowa organizacja. To, co powinieneś wiedzieć

Pracownicy wspólnie tworzą firmę w zgodzie z jej misją. Każdy wie, do czego dąży, jakie wartości wyznaje i jaką odpowiedzialność ponosi. W pracy wszyscy czują się dobrze i swobodnie. Dlatego lubią do niej wracać. Decyzje są podejmowane zespołowo, a nie narzucane z góry. Brzmi jak utopia? Nie, to turkusowa organizacja.