7 najważniejszych narzędzi rekrutacji

9 kwietnia 2021

7 najważniejszych narzędzi rekrutacji

Rekrutacja w ujęciu holistycznym to proces pozyskania, sprawdzenia kwalifikacji i zatrudnienia kandydata. Jego kluczowy etap to selekcja, której  efektem jest podjęcie decyzji o wyborze najodpowiedniejszej osoby. Całokształt procesu rekrutacji i selekcji jest uzależniony od wielu czynników, wśród których fundamentalne znaczenie ma profil stanowiska.

Po jego sporządzeniu następuje, sformułowanie oferty pracy i publikacja jej w możliwie największej liczbie nośników i kanałów komunikacji. Jeszcze dwie dekady temu głównym była prasa, obecnie niemal cały obieg informacji o propozycjach zatrudnienia przejął internet, a większość aktywnych zawodowo osób jest obecnych w sieci za sprawą profili w serwisach ogłoszeniowych i społecznościowych. Dzięki zautomatyzowaniu większości funkcji wyszukiwania, kandydaci, którzy szczegółowo opisali swoje umiejętności, mogą zostać zaproszeni do procesów rekrutacyjnych, zanim sami zauważą potencjalnie interesujące oferty pracy.

To może Cię zainteresować: Jakie pytania zadać kandydatowi na rozmowie kwalifikacyjnej?

Lektura dokumentów aplikacyjnych

Sama selekcja rozpoczyna się od lektury dokumentów aplikacyjnych, następnie dokonuje się wstępnej analizy wybranych zgłoszeń, wysyła zaproszenia na  rozmowy kwalifikacyjne i przygotowuje testy osobowościowe i kompetencyjne.

Do podstawowych narzędzi rekrutacji i selekcji zaliczane są zarówno te, służące jak najlepszemu poznaniu kandydata jako człowieka, jak i sprawdzające jego kompetencje.

Zobacz też: Jakich cech u programistów szukają rekruterzy?

Wiedza o kandydacie

  1. Analiza życiorysu kandydata, czyli wnikliwa lektura CV i listu motywacyjnego, formularzy aplikacyjnych, ankiet biograficznych i profili w serwisach profesjonalnych, jak LinkedIn, Goldenline czy Xing.
  2. Rozmowa kwalifikacyjna, zwana niekiedy interview to po prostu wywiad z kandydatem. Daje możliwość uzyskania o nim bliższych informacji. Bezpośrednia rozmowa pomaga określić postawy, motywy, zachowania, zainteresowania i oczekiwania.
  3. Testy psychologiczne obejmujące dwie kategorie: testy zdolności umysłowych, które służą określeniu zdolności np. matematycznych, prezentacyjnych czy wyobraźni przestrzennej oraz kwestionariusze psychologiczne, służące do określenia cech osobowości, temperamentu i radzenia sobie z emocjami.

Weryfikacja kompetencji

  1. Testy kompetencyjne, do których zalicza się testy merytoryczne (mierzące  poziom posiadanej wiedzy i umiejętność jej wykorzystania), testy językowe (sprawdzenie, czy kandydat rzeczywiście zna język obcy na takim poziomie, jaki zadeklarował) oraz testy umiejętności (sprawdzający np. biegłość  posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem).
  2. Centrum oceny (Assessment Centre), które polega na realizacji przez kandydata różnorodnych zadań, podczas jedno- lub dwudniowego spotkania. Jest jednym z ważniejszych, rzetelniejszych i skuteczniejszych narzędzi, z których korzystają rekruterzy. Praca kandydatów jest oceniana na podstawie kryteriów opracowanych dla konkretnego stanowiska. Po przeprowadzeniu takiej oceny uzyskuje się kompletną wiedzę na temat każdego kandydata.
  3. Techniki symulacyjne, mające za zadanie zbadanie zachowania kandydata w sztucznie wytworzonych, ale osadzonych w rzeczywistości sytuacjach, na przykład odnoszących się do kryzysu, jaki miał niedawno miejsce w firmie pracodawcy. Pozwalają ocenić, w jaki sposób kandydat radzi sobie ze stresem, wywołanym presją czasu lub spiętrzeniem zadań.
  4. Sprawdzenie referencji, czyli weryfikacja opinii, jaką kandydat cieszy się u poprzedniego pracodawcy. Referencje – pisemne bądź ustne – udzielane na prośbę osoby rekrutującej, są doskonałym źródłem informacji. Gotowe referencje pisemne właściwie odeszły już do lamusa, jako mało wiarygodne.

Automatyzacja rekrutacji

Powyższy wybór narzędzi i technik stosowanych przez rekruterów jest bezustannie rozwijany. Część procesu została w ostatnich latach zautomatyzowana między innymi dzięki oprogramowaniu typu ATS, służącego do zarządzania dokumentami aplikacyjnymi. Każdy rok przynosi kolejne udoskonalenia i narzędzia IT, niemniej opisane powyżej rozwiązania stanowią podstawę rzetelnie prowadzonej rekrutacji.

Szukasz nowoczesnego i komfortowego miejsca do pracy? Kliknij tutaj i sprawdź biura Solutions.Rent 

Poprzedni artykuł

Turkusowa organizacja. To, co powinieneś wiedzieć

2 kwietnia 2021

Turkusowa organizacja. To, co powinieneś wiedzieć

Pracownicy wspólnie tworzą firmę w zgodzie z jej misją. Każdy wie, do czego dąży, jakie wartości wyznaje i jaką odpowiedzialność ponosi. W pracy wszyscy czują się dobrze i swobodnie. Dlatego lubią do niej wracać. Decyzje są podejmowane zespołowo, a nie narzucane z góry. Brzmi jak utopia? Nie, to turkusowa organizacja.

Następny artykuł

Jak zyskać i utrzymać lojalność klienta?

15 kwietnia 2021

Jak zyskać i utrzymać lojalność klienta?

Masz swoją firmę? Chcesz rozwijać biznes i mieć lojalnych klientów? Nic dziwnego. Zaufany i uczciwy odbiorca Twoich produktów czy usług to skarb. Poznaj sposoby na zyskanie i utrzymanie lojalności klienta.